LOGO
天地华宇
服务电话:400-808-6666

天地华宇 线路运价

查询
线路运输方式参考时效单价(重货)单价(轻货)最低一票
建德市-仙桃市 零担运输 4-5天 市场价:1.20元/公斤 市场价:260元/立方 30元
杭州市-仙桃市 零担运输 3-4天 市场价:1.27元/公斤 市场价:292元/立方 30元
昌吉回族自治州-仙桃市 零担运输 7-8天 市场价:1.95元/公斤 市场价:370元/立方 30元
石河子市-仙桃市 零担运输 7-8天 市场价:2.05元/公斤 市场价:380元/立方 30元
重庆市-仙桃市 零担运输 4-5天 市场价:1.10元/公斤 市场价:225元/立方 30元
万州区-仙桃市 零担运输 4-5天 市场价:0.70元/公斤 市场价:145元/立方 30元
荣昌县-仙桃市 零担运输 4-5天 市场价:1.10元/公斤 市场价:225元/立方 30元
合川区-仙桃市 零担运输 4-5天 市场价:1.10元/公斤 市场价:225元/立方 30元
天津市-仙桃市 零担运输 3-4天 市场价:1.15元/公斤 市场价:230元/立方 25元
眉山市-仙桃市 零担运输 3-4天 市场价:1.45元/公斤 市场价:300元/立方 30元
雅安市-仙桃市 零担运输 3-4天 市场价:1.45元/公斤 市场价:300元/立方 30元
宜宾市-仙桃市 零担运输 3-4天 市场价:1.45元/公斤 市场价:300元/立方 30元
南充市-仙桃市 零担运输 3-4天 市场价:1.45元/公斤 市场价:300元/立方 30元
乐山市-仙桃市 零担运输 3-4天 市场价:1.45元/公斤 市场价:300元/立方 30元
内江市-仙桃市 零担运输 3-4天 市场价:1.45元/公斤 市场价:300元/立方 30元